Yaşama Dair

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Açık ve kat'i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade, bütün milletce sporun mahiyetinin ve değerinin anlaşılmış olması gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır."

Bu bölümde Sporun Yaşamımıza kattıklarını, geçmişten günümüz spor olaylarını ele alıp Yaşama Dair başlıklara değineceğiz.

 

  Spor Yaşamına Dair bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

© 2020 submaksimal.com

Tüm hakları saklıdır.